Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, απαντώντας στο αίτημα που κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου για να ενταχθούν στο πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής οι αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης που επλήγησαν από χαλαζόπτωση το 2019 και που  δεν μπορούσαν να αποδείξουν την μείωση του τζίρου τους κατά 20% όπως ζητούσε η σχετική εγκύκλιος, «ουσιαστικά  δεν απάντησε ως  όφειλε», σημειώνει το γραφείο τύπου του βουλευτή Ροδόπης.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, ο υπουργός περιορίστηκε στο να επαναλάβει τα γενικά κριτήρια που ισχύουν για την ένταξη στο πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής, με βάση τα οποία οι πληγέντες αγρότες αποκλείστηκαν και δεν εντάχθηκαν στον τέταρτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής. «Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά  ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από την πλευρά της Κυβέρνησης για να στηριχτούν οι μικροί και μεσαίοι αγρότες της περιοχής μας που  έχουν πληγεί διπλά και από την χαλαζόπτωση του 2019 και από την πανδημία του 2020 και θα έπρεπε για τον λόγο αυτό να  στηριχτούν οικονομικά», συμπεραίνει ο κος Χαρίτου.

Featured Image

Πράγματι, στην απάντηση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, η οποία κοινοποιήθηκε στον Τύπο, γίνονται γνωστά τα γενικά χαρακτηριστικά της Επιστρεπτέας Ενίσχυσης, αλλά όχι κάτι συγκεκριμένο για τους αγρότες του νομού. Μεταξύ πολλών αναφέρονται τα εξής: «[…] Σκοπός του μέτρου είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου, που έχουν πληγεί λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού Covid-19, όπως αυτό προκύπτει από στοιχεία μείωσης του κύκλου εργασιών σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς (επιμέρους διαστήματα ανά κύκλο), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες υπουργικές αποφάσεις. Το μέτρο συνίσταται στην παροχή ενίσχυσης συγκεκριμένου ύψους, το οποίο, πληρουμένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων, επιστρέφεται εν μέρει στο κράτος […]. Με το εν λόγω καθεστώς οφειλέτες, εγγυητές ή συνοφειλέτες πάσης φύσεως δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών, επιχειρηματικών) που εξασφαλίζονται με την πρώτη κατοικία τους, εφόσον έχουν πληγεί από την πανδημία του Covid-19 και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και λοιπές προϋποθέσεις του ν. 4714/20, μπορούν, εφόσον υπέβαλαν σχετική αίτηση, να ωφεληθούν από τη συνεισφορά του Δημοσίου επί των ως άνω δανειακών οφειλών τους για διάστημα 9 μηνών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ως άνω νόμο».

Featured Image