Για μια ακόμα χρονιά δεν έλειψαν φαινόμενα πρόωρων κοπών ακτινίδιου, κυρίως ποικιλίας Hayward σε διάφορες περιοχές της χώρας, σε μια προσπάθεια των αγροτών να πιάσουν την πολυπόθητη πρωιμότητα, καταπατώντας βέβαια την κείμενη νομοθεσία.

Σε σχέση με τις τιμές, σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι έμποροι σε διάφορες περιοχές της Μακεδονίας έχουν ήδη κλείσει συμφωνίες με τους αγρότες. Οι τιμές για τα καλής ποιότητας Hayward που δεν έχουν φθορές αγγίζει τα 70 λεπτά, ενώ στον Πυργετό έχει ξεπεράσει τα επίπεδα αυτά.

Featured Image

Γενικά η παραγωγή είναι μειωμένη λόγω καιρού κάτι που συμβαίνει και σε γειτονικές μας χώρες.

Η περίοδος συγκομιδής και εμπορίας εκκινεί στις 15 Οκτωβρίου.

Featured Image