Τον προσεχή Νοέμβριο λέει το σχετικό πρόγραμμα του ΟΠΕΚΕΠΕ πρόκειται να μπουν σε διαδικασία πληρωμής τα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα που αφορούν το 2019.

Featured Image

Πρόκειται για τις προκαταβολές των ποσών προς χιλιάδες δικαιούχους προγραμμάτων, όπως Βιολογικής Γεωργίας, Κτηνοτροφία, Νιτρορύπανσης, Αυτόχθονων Φυλών κ.λπ.

Featured Image