Οι πληρωμές ακόμα δεν έχουν οριοθετηθεί για όσους εγκριθεί γιατί σε κάποιες περιφέρειες δεν έχουν βγει αποτελέσματα, ενώ σε κάποιες άλλες δεν έχουμε ατομικές αποφάσεις έγκρισης.

Η αύξηση που έχει προσδιοριστεί πρέπει να γίνει 3ο ή 4ο χρόνο. Στα ενδιάμεσα χρόνια μπορεί κάποιος να μείνει με αυτά που έχει εγκριθεί.

Featured Image

Από την έγκριση και μετά δε μας ενδιαφέρει πόσα είναι ιδιόκτητα … Αρκεί να μη πέφτουμε κάτω από την τυπική απόδοση που ισχύουν δεσμεύσεις

Στα σχέδια βελτίωσης οι εγκεκριμένοι αλλά και επιλαχόντες νέοι αγρότες θα έχουν τις ίδιες πιθανότητες έγκρισης όσον αφορά το κριτήριο των νέων γεωργών.