Όση εισαγωγή κι αν γίνει η κατάσταση είναι τέτοια με τις μειωμένες αποδόσεις της γαλακτοπαραγωγής στις αιγοτροφικές μονάδες που η τιμή παραγωγού θα ανεβαίνει διαρκώς.

Πιο μεγάλη αύξηση αναφέρουν σχετικές πληροφορίες μας δόθηκαν από εταιρείες στα τιμολόγια Απριλίου για το γίδινο γάλα και μικρότερη για το πρόβειο.

Featured Image

Όπως πάει το πράγμα με την ακρίβεια στις ζωοτροφές, τα 1,50 στο πρόβειο και τα 90 λεπτά στο γίδινο θα είναι γεγονός μέσα στο καλοκαίρι.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image