Σύμφωνα με σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην διαύγεια εγκρίθηκαν πιστώσεις για πριμ νέων γεωργών.

Οι πιστώσεις αφορούν ένα ποσό της τάξης των 200.000 ευρώ.

Featured Image

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%9984653%CE%A0%CE%93-%CE%974%CE%A3?inline=true

Featured Image