Να ανοίξει το ΟΣΔΕ με το νέο έτος και να μην κληθούν οι παραγωγοί να πληρώσουν τα ποσά που πλήρωσαν φέτος για τις δηλώσεις.

Featured Image

Featured Image