Η παγκόσμια χρήση βαμβακιού προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,5 εκατομμύρια σε 116,9 εκατομμύρια μπάλες, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 ετών, αναφέρει στην έκθεση μηνός Μαΐου, που δημοσιοποίησε το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ. Για την Ελλάδα, οι Αμερικανοί, βλέπουν μια έκταση καλλιέργειας, περί τα 2 εκατ. στρέμματα, κάτι άλλωστε που έχει πρώτο προαναγγείλει το Agronewsbomb.

Τα επίπεδα χρήσης, λέει το USDA, παρέμειναν στάσιμα από το ρεκόρ του 2020/21 των 124,3 εκατομμυρίων δεμάτων, με τις τελευταίες 2 περιόδους εμπορίας να κυμαίνονται κατά μέσο όρο σε περίπου 112,5 εκατομμύρια μπάλες. Οι μεγαλύτερες προμήθειες βαμβακιού και τα χαμηλά παγκόσμια αποθέματα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και προϊόντων από βαμβάκι αναμένεται να ενισχύσουν τη μελλοντική χρήση. Η χρήση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,0 τοις εκατό από έτος σε έτος, διπλάσια δηλαδή από τον μακροπρόθεσμο ετήσιο μέσο όρο του 1,6 τοις εκατό από το 1960/61. Ωστόσο, η συνολική χρήση βαμβακιού προβλέπεται και πάλι κάτω από την τάση, καθώς ο ανταγωνισμός από τις τεχνητές ίνες συνεχίζει να πιέζει την παγκόσμια χρήση.

Ο πιο καθοριστικός παράγοντας που ευνοεί την υψηλότερη κατανάλωση το 2024/25 είναι οι προσδοκίες για μεγαλύτερη αναπλήρωση των αποθεμάτων κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού βαμβακιού. Τα τρέχοντα αποθέματα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και προϊόντων είναι σημαντικά χαμηλότερα σε σύγκριση με τα προηγούμενα 2 χρόνια, όπως δείχνουν και τα δύο πρόσφατα επίπεδα παγκόσμιας κατανάλωσης ινών βαμβακιού και εισαγωγών προϊόντων βαμβακιού.

Οι έμποροι λιανικής ένδυσης είχαν σημαντικά χαμηλότερη ζήτηση εισαγωγών το ημερολογιακό έτος 2023 και το πρώτο τρίμηνο του 2024 λόγω των υπερβολικών αποθεμάτων που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, του υψηλότερου πληθωρισμού, του κόστος δανεισμού και της οικονομικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (δεύτερη μεγαλύτερη αγορά εισαγωγών).

Το τρέχον ετήσιο άθροισμα των εισαγωγών προϊόντων βαμβακιού για τους μεγάλους εισαγωγείς ήταν ελαφρώς μικρότερο από 7,0 εκατομμύρια μετρικούς τόνους τον Φεβρουάριο του 2024 σε σύγκριση με πάνω από 8,0 εκατομμύρια το προηγούμενο έτος. Οι πρόσφατες ετήσιες εισαγωγές είναι κάτω από τον μέσο όρο των 10 ετών και αναμένεται να σημειώσουν άνοδο φέτος για την αναπλήρωση των αποθεμάτων.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας προϊόντων βαμβακιού, τα ισχυρά επίπεδα διακριτικού εισοδήματος των καταναλωτών, η χαμηλή ανεργία και η υψηλότερη αύξηση των μισθών συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις ισχυρές αγορές ενδυμάτων. Η καταναλωτική ζήτηση των ΗΠΑ το 20022-2023 και το πρώτο τρίμηνο του 2024 αποδείχθηκε ανθεκτική καθώς η αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασε τις προσδοκίες. Τα αποθέματα προϊόντων χονδρικής και λιανικής στις ΗΠΑ συνεχίζουν να μειώνονται εν μέσω ισχυρών αγορών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εισαγωγών προϊόντων με πρόσφατα ετήσια επίπεδα περίπου 3,0 εκατομμύρια μετρικούς τόνους σε σύγκριση με 2,5 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 1,5 εκατομμύρια σε άλλες παρατηρούμενες αγορές.1 Δεδομένων των Η.Π.Α.

Η υψηλότερη χρήση βαμβακιού υποστηρίζεται επίσης από τις προοπτικές για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Η κατανάλωση ίνας βαμβακιού και οι ετήσιες αλλαγές στο παγκόσμιο ΑΕΠ συσχετίζονται κυρίως. Ωστόσο, η χρήση βαμβακιού και το ΑΕΠ δεν ακολουθούν πάντα την ίδια τάση. Η ζήτηση βαμβακιού είναι σχετικά πιο ελαστική σε σύγκριση με τον προηγούμενο αιώνα, καθώς τα υποκατάστατα, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών και τεχνητών ινών, συγκεντρώνουν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια κατανάλωση ινών.

Η παγκόσμια οικονομική προοπτική του Απριλίου 2024 που δημοσιεύτηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προβλέπει αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 3,2 τοις εκατό για τα ημερολογιακά έτη 2024 και 2025. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες προηγμένες οικονομίες αναμένεται να συμβάλουν περισσότερο στην παγκόσμια ανάπτυξη, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να επιβραδυνθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Featured Image

Οι μεγαλύτερες παγκόσμιες προμήθειες αναμένεται επίσης να ενισχύσουν την χρήση. Το άθροισμα των αρχικών αποθεμάτων και της παραγωγής προβλέπεται σε σχεδόν 200,0 εκατομμύρια μπάλες, πάνω από 5,0 εκατομμύρια μπάλες υψηλότερα από το προηγούμενο έτος και το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 ετών.

Οι μεγαλύτερες προμήθειες βαμβακιού σε συνδυασμό με το πιο σταθερό λειτουργικό κόστος για τα κλωστήρια, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης και της ενέργειας, υποστηρίζουν επίσης τη χρήση. Η κατανάλωση σε σχέση με τις διαθέσιμες προμήθειες βαμβακιού έχει κατασταλεί από τις αρχές του 2022 με το πληθωρικό ράλι στην ενέργεια (π.χ. φυσικό αέριο, ντίζελ και άνθρακα) και την επιτάχυνση των επιτοκίων στις ΗΠΑ που περιορίζουν την αύξηση της κατανάλωσης. Οι καθυστερημένες επιπτώσεις από τις σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών (συμπεριλαμβανομένου του βαμβακιού, της αύξησης των επιτοκίων και των υψηλότερων Η.Π.Α. δολάριο) συνεχίζουν να πιέζουν την κατανάλωση σε βασικές καταναλωτικές αγορές.

Ωστόσο, το πιο πρόσφατο World Economic Outlook του ΔΝΤ προβλέπει μείωση των τιμών των καυσίμων και των επιτοκίων το 2024 και το 2025 στις μεγάλες οικονομίες από τα επίπεδα 2022-2023. Οι υψηλότερες τιμές του βαμβακερού νήματος (περίπου το ήμισυ του κόστους εισροών) υποστηρίζει μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Ωστόσο, τα περιθώρια έχουν περιοριστεί τα τελευταία 2 χρόνια εν μέσω υψηλότερων αποθεμάτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και πληθωρισμού παραγωγών. Οι ετήσιες αλλαγές σε αυτό το περιθώριο και το συνολικό επίπεδο του περιθωρίου έχουν κάπως στενή τάση με τις αλλαγές στην παγκόσμια κατανάλωση βαμβακιού όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Το κινεζικό νήμα χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει μια παγκόσμια τιμή νήματος ως ο μεγαλύτερος παραγωγός, εισαγωγέας και καταναλωτής. Τα περιθώρια αναμένεται να αυξηθούν μαζί με μεγαλύτερες παραγγελίες προϊόντων και χαμηλότερο πληθωρισμό παραγωγών για τα κλωστήρια.

Οι αβεβαιότητες στις προοπτικές κατανάλωσης περιλαμβάνουν το επίπεδο της παγκόσμιας παραγωγής βαμβακιού το 2024/25 και τις απροσδόκητες και καθυστερημένες επιπτώσεις από τα αυξημένα παγκόσμια επιτόκια. Άλλες ανησυχίες περιλαμβάνουν τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, οι οποίες συμβάλλουν σε μια πιο απρόσκοπτη προσέγγιση. Οι ανησυχίες για τον τομέα ακινήτων της Κίνας (όπως τονίζεται από το ΔΝΤ) και τα σταθερά επιτόκια των ΗΠΑ που προκαλούν δυνητικά βραδύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη υπογραμμίζουν επίσης μια προσεκτική προσέγγιση. Τέλος, η συσταλτική οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει επίσης αβέβαιες προοπτικές για μελλοντικές αγορές προϊόντων. Μαζί με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη είναι μεταξύ των μεγαλύτεροι αγοραστές προϊόντων βαμβακιού.

2024/25 Outlook

Η παραγωγή προβλέπεται να αυξηθεί πάνω από 5,4 εκατομμύρια μπάλες στα 119,0 εκατομμύρια. Οι περισσότερες εκτάσεις καλλιέργειας στη Βραζιλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία υπεραντιστάθμισαν τις μικρότερες καλλιέργειες στην Κίνα και την Ινδία. Η μεγαλύτερη συγκομιδή αναμένεται στη Βραζιλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνδυασμό με την καλύτερη παραγωγή, συμβάλλει στην υψηλότερη παραγωγή καιρός στο τελευταίο.

Το παγκόσμιο εμπόριο προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 1,0 εκατομμύρια μπάλες από το προηγούμενο έτος σε 45,0 εκατομμύρια, καθώς οι υψηλότερες εξαγώγιμες προμήθειες και η παγκόσμια κατανάλωση αναμένεται να στηρίξουν το μεγαλύτερο παγκόσμιο εμπόριο. Η Κίνα προβλέπεται να παραμείνει ο μεγαλύτερος εισαγωγέας με 12,0 εκατομμύρια μπάλες παρά την πτώση από το υψηλό 11 ετών του περασμένου έτους. Από τους πέντε κορυφαίους εισαγωγείς, όλοι αναμένεται να σημειώσουν ανάπτυξη λόγω της μεγαλύτερης κατανάλωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να παραμείνουν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας με 13,0 εκατομμύρια μπάλες, ακολουθούμενες από κοντά η Βραζιλία σε 12,5 εκατ.

Η παγκόσμια κατανάλωση προβλέπεται στα 116,9 εκατομμύρια μπάλες, 3,5 εκατομμύρια υψηλότερη από το προηγούμενο έτος. Τα παγκόσμια τελικά αποθέματα αναμένεται να ανέβουν πάνω από 2,5 εκατομμύρια μπάλες σε 83,0 εκατομμύρια, καθώς η παραγωγή ξεπερνά την αύξηση της κατανάλωσης. Η μέση τιμή αγροκτήματος στις ΗΠΑ για την περίοδο 2024/25 προβλέπεται στα 74 σεντς ανά λίβρα, μειωμένη κατά 2 σεντς από το προηγούμενο έτος.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image