Ο ΤΑΟΛ στέλνει ισχυρή “προειδοποίηση” προς όσους μηχανεύονται τη ματαίωση της διασωσής του, και αναφέρει: “Δια της παρούσης, ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ» επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του, αλλά και όλους τους/τις Λευκαδίτες/τισσες, για τα εξής:
ΚΑΤΑ της υπ’ αριθμόν 48/30-5-2021 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως του Συνεταιρισμού, με την οποία, μεταξύ άλλων, αποφασίσθηκε η πώληση του παλαιού Οινοποιείου Κάστρου και του παλαιού super market, προκειμένου να εξοφληθούν, στο σύνολό τους, τα χρέη του ΤΑΟΛ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, αλλά και να εξοφληθεί μέρος των χρεών του ΤΑΟΛ προς την «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Υ.Ε.Ε.» και να ρυθμισθεί το υπόλοιπο αυτών, με τρόπο εφικτό και λελογισμένο, προς το συμφέρον του ΤΑΟΛ, απόφαση μάλιστα η οποία ελήφθη από τη συντριπτική πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών, ασκήθηκαν δύο (2) αιτήσεις ακυρώσεως, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδος.
Αμφότερες οι αιτήσεις συνοδεύονταν από αίτημα εκδόσεως προσωρινής διαταγής, που εκδικάσθηκε στις 29-6-2021 και ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ από την κα Ειρηνοδίκη.
Οι αιτήσεις ακυρώσεως εκδικάσθηκαν στις 20-9-2021 και ΑΠΕΡΡΙΦΘΗΣΑΝ αμφότερες, ως νομικώς και ουσιαστικώς αβάσιμες, με τις υπ’ αρ. 32/2021 και 33/2021 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Λευκάδος.
Κατά της υπ’ αρ. 32/2021 αποφάσεως ΔΕΝ ασκήθηκε ποτέ έφεση ή / και αίτηση αναιρέσεως, παρότι αυτή κοινοποιήθηκε στους αιτούντες. Έτσι, η απόφαση έχει πλέον καταστεί ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ και ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ.
Κατά της υπ’ αριθμόν 33/2021 αποφάσεως ασκήθηκαν η από 14/12/2021 έφεση και η από 14-12-2021 αίτηση αναστολής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδος.
Η αίτηση αναστολής συνοδευόταν από αίτημα εκδόσεως προσωρινής διαταγής, που εκδικάσθηκε στις 22-12-2021 και ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ από την κα Πρωτοδίκη.
Η αίτηση αναστολής ορίσθηκε να εκδικασθεί σήμερα, 18-3-2022, ωστόσο, με δήλωση της πληρεξούσιας Δικηγόρου των αιτούντων στο ακροατήριο, ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ αυτοί του δικογράφου της αιτήσεώς τους!!!
Τέλος, δικάσιμος προς εκδίκαση της από 14-12-2021 εφέσεως έχει ορισθεί η 7-10-2022.
Δεδομένων όλων αυτών, που σαφώς καταδεικνύουν ότι η υπ’ αρ. 48/30-5-2021 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του ΤΑΟΛ είναι ΚΑΘ’ ΟΛΑ ΝΟΜΙΜΗ, καθίσταται αναγκαίο να τονισθεί, προς πάσα κατεύθυνση, ότι εφόσον στο μεταξύ ο Συνεταιρισμός επιβαρυνθεί με οποιοδήποτε ποσό (τόκοι υπερημερίας, πρόστιμα και προσαυξήσεις κλπ.) ή / και οι πιστωτές του Συνεταιρισμού προχωρήσουν στη λήψη μέτρων αναγκαστικού χαρακτήρος κατά της ακίνητης περιουσίας του, γεγονός που θα οδηγήσει στην κατάσχεση και εκπλειστηρίαση αυτής και, μοιραία, στην οικονομική διάλυση και κατάρρευσή του, ο Συνεταιρισμός θα αναγκασθεί, εκ των πραγμάτων, να στραφεί κατά των αιτούντων την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 48/30-5-2021 αποφάσεως, οι οποίοι, παρά τα ανωτέρω, καθυστερούν την υλοποίηση της άνω αποφάσεως, χωρίς καμία νομική και ουσιαστική δικαιολογία ΚΑΙ, ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ, προκειμένου να διασωθεί ο Συνεταιρισμός, αδιαφορώντας για το σοβαρό ενδεχόμενο καταστροφής του, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ΤΑΟΛ ο Πρόεδρος του, κ. Θωμάς Κατωπόδης.

Featured Image

Agrogata

Featured Image