Η εγκατάσταση νέων αγροτών ήταν η πιο αναμενόμενη γραμμή χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, κάτι που φαίνεται και από τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Οργανισμό Χρηματοδότησης Αγροτικών Επενδύσεων (AFIR) της Ρουμανίας.

Περισσότεροι από 5.500 νέοι αγρότες υπέβαλαν τα σχέδιά τους για να λάβουν τη χρηματοδότηση των 70.000 ευρώ.

Αν και τα κονδύλια για τις ορεινές περιοχές έχουν εξαντληθεί εδώ και καιρό, σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν ακόμα κάποια χρήματα διαθέσιμα, αλλά η εξάντληση των κονδυλίων εδώ είναι μόνο θέμα χρόνου. Επί του παρόντος, υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα χρήματα για περίπου 100 επιλέξιμα έργα.

Featured Image

«Η πρόσκληση για έργα χωρίστηκε εξαρχής σε δύο συνιστώσες. Οι αγρότες της ορεινής περιοχής μπόρεσαν να υποβάλουν έργα χωρίς ανταγωνισμό από την υπόλοιπη χώρα, ενώ οι νέοι αγρότες σε εθνικό επίπεδο έχουν ακόμη τη δυνατότητα να υποβάλουν έργα, εφόσον ολοκληρωθούν αυτή τη στιγμή.

Η προθεσμία υποβολής της 31ης Ιανουαρίου σίγουρα δεν θα τηρηθεί. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός έχει ήδη ξεπεραστεί και σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια για περίπου 100 αιτήματα χρηματοδότησης», είπε η σύμβουλος Marian Dumitrache για τον AGRO TV, στην εκπομπή «Agriculture la Raport».

Αν και τα ανώτατα όρια καταθέσεων για τη δημιουργία νέων αγροτών ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 375 εκατομμύρια ευρώ, το διαθέσιμο ποσό για την πραγματική χρηματοδότηση νέων αγροτών είναι μόνο 250 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, μετά την αξιολόγηση AFIR, περίπου 3.580 αγρότες θα λάβουν τα χρήματα.