Τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου της Αγοράς Γάλακτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικατοπτρίζουν, για τον Φεβρουάριο του 2023, πτώση της τιμής κατά 1,5 ευρώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα στα 54,78 ευρώ ανά 100 κιλά. Παρά την πτώση αυτή, πρέπει να σημειωθεί ότι σημειώνεται αύξηση 28,9% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022, αφού εκείνη την ημερομηνία τα στατιστικά έκαναν λόγο για 42,50 ευρώ.

Χώρες-μέλη

Οι δύο πιο σημαντικές μεσομηνιαίες μειώσεις σημειώνονται από την Πολωνία και την Ολλανδία, η πρώτη δείχνει πώς η τιμή που καταβλήθηκε στους αγρότες τον Φεβρουάριο του 2023, 46,40 ευρώ ανά 100 κιλά, είναι 5,1 ευρώ χαμηλότερη από αυτή του Ιανουαρίου, αν και είναι 14,8 % υψηλότερο από αυτό του προηγούμενου έτους όταν ήταν 40,62 ευρώ. Η μείωση στην Ολλανδία είναι 4 ευρώ με μείωση του ποσού που καταβάλλεται στους επαγγελματίες που ασχολούνται με αυτή τη δραστηριότητα στα 56 ευρώ, σε σχέση με τα διαχρονικά στοιχεία παρατηρείται αύξηση 24,4 ευρώ.

Η Ιρλανδία είδε πώς η τιμή του χαμηλού γάλακτος μειώθηκε, τον Φεβρουάριο του 2023, κατά 1,8 ευρώ στα 65,76 ευρώ, ποσοστό που είναι 38,1% υψηλότερο από ό,τι πριν από 365 ημέρες, όταν αυτή η τιμή ήταν στα 47,59 ευρώ.

Featured Image

Τέλος, μεταξύ των κρατών μελών που σημείωσαν πτώσεις είναι η Γαλλία, όπου η τιμή του Φεβρουαρίου 2023 είναι 0,8 ευρώ χαμηλότερη από αυτή του Ιανουαρίου και διαμορφώνεται στα 49,02 ευρώ/100 κιλά. Η γαλλική χώρα είναι η χώρα όπου το αγελαδινό γάλα έχει αυξηθεί λιγότερο τον τελευταίο χρόνο, αφού μόλις το σημείωσε κατά 6,8% από τα αρχικά 41,18 ευρώ.

Η Γερμανία διατηρεί σταθερή τιμή 58,65 €, που είναι 32,3% υψηλότερη από ό,τι πριν από ένα χρόνο όταν η έκθεση έκανε λόγο για 44,25 €. Σε παρόμοια γραμμή κινείται και η Ιταλία με μέση τιμή, για τον Φεβρουάριο του 2023, 57,17 €, η οποία είναι σχεδόν 41% υψηλότερη από αυτή του Φεβρουαρίου 2022 όταν ήταν 40,56 €.

Όσον αφορά την Ισπανία, οι Βρυξέλλες τοποθετούν τη μέση τιμή, τον Φεβρουάριο του 2023, στα 58,16 ευρώ/100 κιλά, όπου το αγελαδινό γάλα αυξήθηκε περισσότερο τον τελευταίο χρόνο, αφού το κάνει κατά 58,4 % από 36,70 ευρώ τον Φεβρουάριο του 2022.

Featured Image