Featured Image

Συνεχίσθηκε η εξαγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών με 40.555 τον., μειωμένες κατά -11% έναντι του 2022.

Οι ιταλικές προμήθειες σταφυλιών κυριάρχησαν στην ευρωπαϊκή αγορά, με τις ποικιλίες Italia και Crimson Seedless να είναι οι πιο δημοφιλείς. Οι ποικιλίες Sultana και η Crimson Seedless διατέθηκαν από την Τουρκία. Μερικές αποστολές από τη Γαλλία και την Ελλάδα μαζί έπαιξαν μόνο δευτερεύοντα ρόλο. Η προσφορά από την Ισπανία και την Πορτογαλία είχε επίσης μικρή επίδραση στις πωλήσεις.

Συνεχίζονται με χαμηλούς ρυθμούς οι εξαγωγές μήλων και από 1/9-10/11/223 η εξαγωγή τους ανέρχεται σε 15.436 τ. έναντι 26.484 τόνων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, εκ των οποίων από Λάρισα 5.547 τόνοι και από Μαγνησία 60 έναντι 7.155 και 238 τόνοι αντίστοιχα πέρσι με τις ποσότητες προς Αίγυπτο να ανέρχονται σε 8348. τ. έναντι 19.270 τ. προς Σαουδ. Αραβία 1288 τ. έναντι 1181 τ., Ιορδανία 743 τ. έναντι 1852 τ. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι 1/9-10/11/23 οι εισαγωγές μήλων ανήλθαν σε 2.936 τόνους εκ των οποίων 1.868 από Βόρεια Μακεδονία εφιστάται η προσοχή σε τυχόν περιπτώσεις εξαγωγής εισαγομένων μήλων στην ανάλυσή τους για υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Οι εξαγωγές αγγουριών 1/9-10/11/23 ανέρχονται σε 6.493.τ. έναντι 6.078.την περίοδο 2022 καταγράφοντας άνοδο 6,8%

Η κατάσταση όσον αφορά τη δυνατότητα εξαγωγής στην Αίγυπτο δεν άλλαξε. Η Αιγυπτιακή κυβέρνηση απαιτεί από τις εισαγωγικές εταιρείες να έχουν εξαγωγική δραστηριότητα που τους επιτρέπει να αποκτούν ξένο νόμισμα

Ακτινίδια – Εσπεριδοειδή

Εξακολουθούν να παρατηρούνται φαινόμενα διακίνησης από Έλληνες, Ιταλούς, Bαλκάνιους και Ισπανούς «εμπόρους» ατυποποίητων φρούτων και λαχανικών (κατ’ ευθεία από τον αγρό) και την τρέχουσα περίοδο ακτινιδίων αλλά και ανώριμων εσπεριδοειδών (χωρίς να πληρούν τις κατάλληλες απαιτήσεις για ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό 35% και ελάχιστη αναλογία σακχάρων προς οξέα 6,5:1, που προβλέπεται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία) ή για «βιομηχανική χρήση-χυμοποίηση», διαταράσσοντας την προσπάθεια της χώρας για διατήρηση της φήμης των προϊόντων της κινδυνεύοντας να διατεθούν ακατάλληλα προς νωπή κατανάλωση προϊόντα

Καταγράφεται εξαγωγή πορτοκαλιών με 3.241 τόνους -14,3% και μανταρινιών με 752 τόνους -46,4% έναντι 2022/23 και στην εγχώρια αγορά εκτός αυτών που δεν αναγγέλθηκαν στο ΜΕΝΟ.

Καθώς οι θερμοκρασίες είναι ακόμα ήπιες, αυτά τα φρούτα δεν θα τοποθετηθούν σωστά, αποσταθεροποιώντας την έναρξη της εκστρατείας. Είναι γνωστό ότι η κατανάλωση εσπεριδοειδών διεγείρεται από το κρύο, με τις φθινοπωρινές θερμοκρασίες (κρύο) να βελτιώνουν σταδιακά το χρώμα τους και να ωθούν τις πωλήσεις.

Οι εξαγωγές ακτινιδίων από 1/9/2023 έως και 10/11/2023 ανέρχονται σε 42.547 τόνους +41,2% έναντι 21.337 τ. το αντίστοιχο διάστημα 2022 με τις ποσότητες προς Ινδία να παραμένουν στάσιμες ανερχόμενες σε 1056 τ. έναντι 1.710 τ. ,προς Καναδά 1460 τ. έναντι 776 τ., ΗΠΑ 2.980 τ. έναντι 1597 τ., Ισπανία 7.770 τ. έναντι 5.716 τ. και Ιταλία 13.548 έναντι 7.020 τ. συμπεριλαμβανομένων και φορτίων για βιομηχανική χρήση (προς Ιταλία, κ.α. σε άλλους προορισμούς), πιστεύοντας ότι διασφαλίσθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας μας ότι έλαβαν την χρήση που προορίζονταν (δηλ. υπήρξε σύμβαση αγοραπωλησίας μεταξύ Έλληνα εμπόρου και αλλοδαπού βιομήχανου και επιβεβαιώθηκε ότι μεταποιήθηκαν) και δεν διατέθηκαν προς νωπή κατανάλωση

Την ανασκοπούμενη εβδομάδα ξεκίνησαν και οι πρώτες φορτώσεις ακτινιδίων με προορισμό την Βραζιλία ανερχόμενες σε ….τόνους

Σημειώνουμε το γεγονός ότι παρά τις επισημάνσεις μας η ροή των ατυποποίητων ακτινιδίων κυρίως προς Ιταλία αντιστοιχούν στο 1/3 του συνόλου των εξαγωγών μας με ότι σημαίνει τόσο για την ελληνική ταυτότητα των προϊόντων μας όσο και στην απώλεια της μετασυλλεκτικής προστιθέμενης αξίας τους

Βάσει των αναφερομένων φορτίων – ποσοτήτων διακινουμένων φρούτων και λαχανικών ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες η αύξηση και εντατικοποίηση των ελέγχων προς κάλυψη ικανοποιητικού αντιπροσωπευτικού ποσοστού σε σχέση με τις διακινούμενες ποσότητες, στις περιφέρειες παραγωγής και στα σημεία εξόδου της χώρας για τον ποιοτικό και υγειονομικό έλεγχο των διακινουμένων-εξαγομένων προϊόντων μας προς αποφυγή δυσφήμησης των προϊόντων μας και κυρίως από την μη τυποποίηση-συσκευασία σε πιστοποιημένους προς τούτο φορείς τυποποίησης που παρέχουν πλήρη ιχνηλασιμότητα

Στόχος μας οφείλει να είναι η εκμετάλλευση της μείωσης της παραγωγής της Ιταλίας και Ισπανίας για διεύρυνση του πελατολογίου των προϊόντων μας με ταυτοποίηση της προέλευσης τους τυποποίηση και ποιότητα και όχι η διακίνηση πρώτης ύλης (χωρίς μετασυλλεκτική προστιθέμενη αξία) στο ιταλικό-ισπανικό εξαγωγικό εμπόριο για διατήρηση της παρουσίας του στα ράφια των λιανικών καταναλωτικών αγορών

Γ. Πολυχρονάκης