Featured Image

Πήγε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος για την αξιολόγηση προέδρων και στελεχών οργανισμών. Ο νόμος ισχύσει και για το ΥπΑΑΤ και τους φορείς του.

Άρθρο 12

Αξιολόγηση των οργάνων διοίκησης

Μετά από την έγκριση του σχεδίου δράσης του άρθρου 11, τα όργανα διοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 3 υπογράφουν Συμβόλαιο Απόδοσης με τον εποπτεύοντα Υπουργό, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους ετήσιους στόχους και τις δράσεις που αναμένονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους και εναρμονίζεται με το ετήσιο σχέδιο δράσης του άρθρου 11. Το Συμβόλαιο Απόδοσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου. Τα όργανα διοίκησης αξιολογούνται σε ετήσια βάση για την επίδοσή τους από τον εποπτεύοντα Υπουργό, μετά από συνεκτίμηση της αξιολόγησής τους από τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των νομικών προσώπων των οποίων προΐστανται. Αν δεν επιτύχουν τους τεθέντες στόχους, είναι δυνατή η άμεση λήξη της θητείας τους αζημίως, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10.

Άρθρο 10

Θητεία

  1. Η θητεία των οργάνων διοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 3 είναι τετραετής με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τετραετία με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της παρ. 9 του άρθρου 4, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του παρόντος. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 4. Η θητεία λήγει πρόωρα (α) σε περίπτωση παραίτησής τους, (β) στέρησης της προσωπικής ελευθερίας τους, ύστερα από ένταλμα προσωρινής κράτησης ή δικαστική απόφαση, έστω και σε περίπτωση απόλυσης με εγγύηση, καθώς και (γ) μόνιμης αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων τους για λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής. Η θητεία μπορεί επίσης να λήξει (α) με απόφαση του αρμοδίου οργάνου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 λόγω μη επίτευξης των τεθέντων στόχων σύμφωνα με το Συμβόλαιο Απόδοσης, κατόπιν υποβολής σχετικού φακέλου τεκμηρίωσης στην Προεδρία της Κυβέρνησης, ή (β) με απόφαση του αρμόδιου οργάνου σε περιπτώσεις: (βα) αποχρωσών ενδείξεων για μη σύννομη άσκηση των καθηκόντων οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση του αρμόδιου Επιθεωρητή, ή (ββ) άσκησης ποινικής δίωξης για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Στις περιπτώσεις του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου η πρόωρη λήξη της θητείας γίνεται αζημίως.

Δείτε εδώ το νέο νόμο

FEK-2023-Tefxos-A-00183-downloaded-05_11_2023