Στη βουλή το θέμα της νέας ασθένειας.

“Επί των θεμάτων φυτοϋγειονομικού ελέγχου, σημειώνεται ότι το έτος 2023 το Εργαστήριο Ιολογίας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ) διεξήγαγε αναλύσεις σε αριθμό έντεκα (11) δειγμάτων που παραλήφθηκαν από τη ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πέλλας και ιδιώτες γεωπόνους, από δένδρα που παρουσίαζαν τα συμπτώματα της παραμόρφωσης των καρπών, καθώς και από γειτονικά τους που δεν την παρουσίαζαν. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν την παρουσία πολλών (≥5), γνωστών (PPV, PNRSV, PLMVd, CGRMV, ACLSV, NSPaV) ιών/ιοειδών, σε διάφορους συνδυασμούς.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα δεν επαρκούν για την εξαγωγή σαφών συμπερασμάτων όσον αφορά στην αιτιολογία της νέας ασθένειας της παραμόρφωσης των ροδάκινων. Ωστόσο, δεδομένης της απουσίας άλλων βιολογικών παραγόντων (φυτοπλάσματα, εντομολογικοί εχθροί) στα συμπτωματικά δείγματα, η παρουσία πολλαπλών ιολογικών μολύνσεων, αλλά και η επίδραση των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή με την επικράτηση ήπιων χειμώνων τα τελευταία χρόνια, πιθανολογείται ότι ευθύνονται για την εμφάνιση του προβλήματος”, απαντά ο Λευτέρης Αυγενάκης σε σχέση με τη νέα ασθένεια των ροδάκινων.

Featured Image

Παράλληλα, το Μπενάκειο διαβιβάζει στη βουλή σχετικό έγγραφο, το οποίο είναι το εξής:

mpenakeio

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image