Περιγράφονται σε ανακοίνωση οι δικαιούχοι και όλες οι λεπτομέρειες για την ενίσχυση.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι, βάσει της υπ’ αριθ. 1067/243916/01-08-2023 (Β΄4883) Απόφασης του ΥπΑΑΤ με θέμα «Υλοποίηση της Παρέμβασης Π3-71 “Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα” του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027» όπως τροποποιημένη ισχύει, προτίθεται να προκηρύξει την εν λόγω Παρέμβαση, για το έτος 2024.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά αποτυπώνονται στην παράγραφο 2 της παρούσης, καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης αντισταθμιστικής ενίσχυσης στο πλαίσιο των Δράσεων 1, 2 και 3 της Παρέμβασης Π3-71 για το έτος 2024, μέσω της εφαρμογής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024 του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Featured Image

Δείτε την ανακοίνωση

https://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/PROGRAMATA_AGRO_ANAPTIJH/2021/anakoinosh_p3-71_010424.pdf