Ανακοίνωση από γνωστό ελαιοτριβείο με έδρα το Βλαχιώτη Λακωνίας.

Με την έναρξη του ελαιοτριβείου Π. Κολοκούρη- Γ. Βλάχου 20 Σεπτέμβρη 2024 θα παραλαμβάνεται καρπός Μεσσηνίας στη θέση κυνηγού ελαιοτριβείο Διακουμή, θα μεταφέρεται αυθημερόν προς ελαιοποίηση στο Βλαχιώτη Λακωνίας και θα πληρώνεται ο Μεσσήνιος παραγωγός με τιμές Λακωνίας χωρίς οξυμέτρηση.

Featured Image

Την επόμενη ημέρα τα χρήματα. Μοναδική επιβάρυνση 8% δικαίωμα, όλα τα άλλα δωρεάν.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image