Τον καθορισμό των διαδικασιών που εφαρμόζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών, για τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων στους δικαιούχους στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”, του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, καθορίζει εγκύκλιος, που εξέδωσε ο οργανισμός.

Με την εγκύκλιο καθορίζονται οι διαδικασίες, τα δικαιολογητικά για την πληρωμή και οι περιγράφονται οι λεπτομέρειες για τους ελέγχους.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%A8%CE%9346%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%96%CE%98%CE%A8?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image