Ολοκληρώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες οι πληρωμές των οικολογικών σχημάτων, αλλά τα παράπονα για τις χρεώσεις όσων έκαναν τις αιτήσεις δεν έλειψαν.

Όπως έγραψε το Agronewsbomb πριν καν γίνουν οι δηλώσεις των οικολογικών σχημάτων, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που θέλησαν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης, επωμίστηκαν και τις ανάλογες χρεώσεις. Αυτό είναι βέβαια και θεμιτό αφού όσοι έκαναν τη δουλειά των αιτήσεων, παρείχαν υπηρεσία στους παραγωγούς και φυσιολογικά, έπρεπε να αμειφθούν. Βέβαια, άλλες χρονιές, που υπήρχε το πρασίνισμα, το οποίο και αντικαταστάθηκε από τα οικολογικά σχήματα, δεν υπήρχε έξτρα χρέωση.

Δεδομένου ότι είμαστε σε ελεύθερη αγορά, οι αμοιβές είχαν… ποικιλία και εξαρτήθηκαν από τα στρέμματα ή αφορούσαν και ποσοστό επί του προσδοκώμενου ποσού. Μάλιστα, οι περισσότεροι που παρείχαν υπηρεσία δήλωσης οικολογικών σχημάτων, έδιναν το δικαίωμα στον παραγωγό να τους πληρώσει, μόλις εισπράξει την ενίσχυση, συμπληρώνοντας πάγια εντολή, όπως συμβαίνει με το ΟΣΔΕ. “Αφού κάνουμε τη δήλωση και παίρνει χρήματα και ο παραγωγός, παίρνουμε και μεις”, έλεγε στο Agronewsbomb, κάποιος που παρείχε τέτοιες υπηρεσίες.

Οι περισσότεροι παραγωγοί είναι η αλήθεια γνώριζαν για τις χρεώσεις, όπως γνώριζαν σε πολλές περιπτώσεις, όχι όμως και πάντοτε ότι το ποσό των οικολογικών σχημάτων δεν θα είναι ίδιο με το… ονομαστικό ποσό που αναφέρεται στο ΣΣ της ΚΑΠ. Σύμφωνα με κάποιες καταγγελίες που έφτασαν στο Agronewsbomb, παρακρατήθηκαν από λογαριασμούς παραγωγών αμοιβές για τη δήλωση των οικολογικών, επί της ονομαστικής τους αξίας και όχι της πληρωτέας…

Featured Image

Επίσης, υπάρχουν, σύμφωνα με καταγγελίες παραγωγών, περιπτώσεις που ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος δεν πληρώθηκε, αλλά του παρακρατήθηκαν χρήματα από άλλα ποσά, όπως π.χ. συνδεδεμένες που τυχόν μπήκαν στο λογαριασμό του.

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που παραγωγοί δεν ενημερώθηκαν καν ότι έκαναν δήλωση για οικολογικό σχήμα και εν τέλει εισέπραξαν χρήματα που δεν περίμεναν…

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image