Επίκαιρη Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεωργαντά

Θέμα: «Σοβαρά προβλήματα με τις πληρωμές των επιδοτήσεων και αποζημιώσεων αγροτών και κτηνοτρόφων, που πλήττουν ευθέως την επιβίωσή τους».

«Κύριε Υπουργέ,

Σε απόγνωση βρίσκονται οι παραγωγοί της Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και ο αγροτικός κόσμος όλης της Χώρας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω των αμέτρητων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με τις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων και, πρόσφατα, με την πληρωμή του ΜΕΤΡΟΥ 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία».

Ενδεικτικά:

– Σύγχυση έχει επικρατήσει με τις ημερομηνίες πληρωμών των επιδοτήσεων, βιολογικά (γεωργία -κτηνοτροφία) και για αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα.

– Παράγωγοι πληρώθηκαν μερικώς. Τους καταβλήθηκαν δηλαδή κάποιες από τις ενισχύσεις και όχι τα συνολικά ποσά: α) προκαταβολής και εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης για το έτος 2022, β) για το πρασίνισμα, γ) για τους αγρότες νεαρής ηλικίας, δ) για την εξισωτική αποζημίωση, καθώς και ε) τα ποσά από το Εθνικό Απόθεμα. Χιλιάδες αγρότες ακόμη δεν έχουν πληρωθεί, ενώ χιλιάδες κτηνοτρόφοι δεν έλαβαν την πολυπόθητη ενίσχυση ζωοτροφών.

Featured Image

Η μεταφορά του Ο.Σ.Δ.Ε. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) στο κυβερνητικό ψηφιακό νέφος (gov.gr), δηλαδή στην ψηφιακή πλατφόρμα που αποτυπώνονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τα αιτήματα για επιδοτήσεις των παράγωγων, οδηγείται σε απόλυτο φιάσκο. Τα περισσότερα Κ.Υ.Δ. (Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων) της χώρας δεν ξέρουν πώς να βοηθήσουν τους παραγωγούς. Οι δε καθημερινές προσπάθειες να έρθουν σε επαφή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποβαίνουν άκαρπες. Ομοίως, χωρίς αποτέλεσμα, είναι και κάθε προσπάθεια επικοινωνίας και ενημέρωσης και από την εταιρεία Cognitera Α.Ε., η οποία έχει αναλάβει το λογισμικό της πλατφόρμας.

Μαρτυρίες, τόσο από τα Κ.Υ.Δ. της Χωράς όσο και οπό υπαλλήλους μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνουν λόγο για τεχνικά λάθη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόσφατη ενίσχυση ζωοτροφών (ΜΕΤΡΟ 22). Πάνω από 10.000 κτηνοτρόφοι, οι οποίοι, καίτοι δικαιούχοι της ενίσχυσης με βάση τη σχετική Κ.Υ.Α., παρουσιάζονται στην πλατφόρμα ως απορριπτέοι. Επίσης, απλήρωτοι και οι κτηνοτρόφοι του προγράμματος των αυτόχθονων φυλών.

Η εικόνα, απογοητευτική και επικίνδυνη. Το Εθνικό Απόθεμα μοιράστηκε με λάθη, διαδικασίες δεν έχουν τρέξει όπως π.χ. της αποσφαλμάτωσης, που τέτοια εποχή συνήθως ολοκληρωνόταν και οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ακόμη δεν έχουν δοθεί.

Επιπλέον, η νέα ΚΑΠ 2023-2027 είναι εξαιρετικά ασαφής και πολύπλοκη, γεγονός που απαιτεί εκπαίδευση και πολύμηνη προετοιμασία. Βρισκόμαστε ήδη στο Φεβρουάριο του 2023 και ο αγροτικός κόσμος δεν γνωρίζει ούτε τα βασικά. Οι δράσεις για ενημέρωση που έχουν πραγματοποιηθεί, ελάχιστες.

Οι αγρότες έχουν προγραμματισμένες πληρωμές. Περιμένουν με αγωνία τα χρήματα τους να για να μπορέσουν να κλείσουν τις υποχρεώσεις τους. Έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους προκειμένου να πληρώσουν τους εργάτες, τα εφόδια τους, να βάλουν πετρέλαιο κτλ., και μάλιστα, μέσα στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Όταν οι πληρωμές δε γίνονται στην ώρα τους και το Κράτος ολιγωρεί, ο πρωτογενής τομέας δεν έχει μέλλον.

Κατόπιν αυτών, ερωτάσθε :

  1. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί το Υπουργείο προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα σχετικά με τις πληρωμές αγροτών και κτηνοτρόφων και ποιες οι δράσεις για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 ;
  2. Γιατί χιλιάδες κτηνοτρόφοι δεν έλαβαν την ενίσχυση για το ΜΕΤΡΟ 22 ενώ πληρούν όλα τα κριτήρια και ποιοί οι υπεύθυνοι των αστοχιών του πληροφοριακού συστήματος;»

Ο Ερωτών Βουλευτής
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος