Η πανελλαδική επιτροπή μπλόκων για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ:

Η Ελλάδα έχει 33 εκ. στρέμματα καλλιεργήσιμης γης μείον 3 εκ. στρέμματα σε αγρανάπαυση, σύνολο 30 εκ. στρέμματα.

Featured Image

60 εκατ. ευρώ για το λίπασμα σημαίνει πάνω-κάτω 2€ το στρέμμα.

Τα 89 εκ. ευρώ για ζωοτροφές στην κτηνοτροφία σημαίνουν 4-5€/ζώο.

Featured Image