Παρακάτω θα εξηγήσουμε σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται να μπει ΑΤΑΚ και μάλιστα έγκυρος στις εφετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ.

Ειδικότερα όπως μάθαμε από ΚΥΔ:

Το πεδίο Τύπος Ιδιοκτησίας στη δήλωση ΟΣΔΕ συμπληρώνεται αυτόματα με βάση τον τύπο τίτλου που θα επιλεγεί στην ενότητα των Στοιχείων Ιδιοκτησίας και παίρνει τις εξής τιμές:

 Ιδιόκτητο: πρέπει να συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία και να καταχωρηθεί έγκυρος ΑΤΑΚ για να πληρωθεί το τεμάχιο.

 Ενοικιαζόμενο: πρέπει να συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία και μπορεί να καταχωρηθεί προαιρετικά ο ΑΤΑΚ. Επιτρέπεται η καταχώρηση περισσότερων του ενός ιδιοκτητών αρκεί τα ποσοστά ιδιοκτησίας να έχουν άθροισμα 100%.

Featured Image

 Μικτό: πρέπει να συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία για την εγγραφή του ιδιόκτητου και αντίστοιχα για την εγγραφή του ενοικιαζόμενου μέρους του αγρού. Πρέπει να καταχωρηθεί υποχρεωτικά ο ΑΤΑΚ και να είναι έγκυρος στην γραμμή που αφορά το Ε9. Επιτρέπεται η καταχώρηση περισσότερων του ενός ιδιοκτητών αρκεί τα ποσοστά ιδιοκτησίας να έχουν άθροισμα 100%.

 Κληρονομιά: δεν καταχωρείται ΑΤΑΚ

 Ακτημoνικό: δεν καταχωρείται ΑΤΑΚ

 Αναδασμός: δεν καταχωρείται ΑΤΑΚ.

Featured Image