Το Κέντρο Κοινών Ερευνών (Joint Research Center) της Ε.Ε. εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα Μέγιστα Επίπεδα Υπολλειμάτων (MRL) για κάθε φυτοφάρμακο σε κάθε προϊόν διατροφής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση “Τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα πρέπει να είναι ασφαλή για τους καταναλωτές και όσο το δυνατόν χαμηλότερα, και επομένως η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει Μέγιστα Επίπεδα Υπολειμμάτων (MRL) για κάθε φυτοφάρμακο σε κάθε προϊόν διατροφής.”. Ουσιαστικά τα Μ.Ε.Υ. αντικατοπτρίζουν το υψηλότερο επίπεδο υπολειμμάτων φυτοφαρμάκου που είναι νομικά ανεκτό σε τρόφιμα ή ζωοτροφές.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι “τα επίσημα εργαστήρια ελέγχου των χωρών της ΕΕ μετρούν τακτικά τα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα για να διασφαλίζουν ότι τηρούνται τα Μ.Ε.Υ. Για τα μη συμμορφούμενα προϊόντα λαμβάνονται μέτρα επιβολής από τις εθνικές αρχές. Ωστόσο, η μέτρηση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων παραμένει δύσκολη. Επί του παρόντος, περισσότερα από 300 διαφορετικά προϊόντα γεωργικών προϊόντων πρέπει να συμμορφώνονται με τα Μ.Ε.Υ για περισσότερα από 800 διαφορετικά φυτοφάρμακα. Τα εργαστήρια πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι μέθοδοι μέτρησής τους μπορούν να αποδώσουν ακριβή και ακριβή αποτελέσματα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.

Για να επιτευχθεί αυτό, τα διεθνή πρότυπα απαιτούν από τα εργαστήρια να χρησιμοποιούν εργαλεία ποιοτικού ελέγχου, όπως πιστοποιημένα υλικά αναφοράς (CRMs), για να ελέγχουν εάν τα αναλυτικά τους αποτελέσματα είναι ακριβή. Το Joint Research Center είναι κορυφαίος πάροχος CRM παγκοσμίως και μόλις κυκλοφόρησε ένα νέο CRM για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στο σιτάρι (ERM-BC706). Το νέο CRM είναι πιστοποιημένο για το περιεχόμενο 20 από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα.

Featured Image

Αυτό το CRM θα επιτρέπει στα εργαστήρια να επικυρώνουν τις μεθόδους μέτρησής τους σύμφωνα με μια κατευθυντήρια γραμμή που παρέχεται από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αυτήν την κατευθυντήρια γραμμή, τα προϊόντα διατροφής ομαδοποιούνται ανάλογα με τη σύνθεσή τους σε δέκα κύριες κατηγορίες φυτικής ή ζωικής προέλευσης, αντανακλώντας τις διαφορετικές αναλυτικές προκλήσεις στην επικύρωση μεθόδων και τον ποιοτικό έλεγχο για διαφορετικούς τύπους τροφίμων.

Το νέο CRM ERM-BC706 είναι αντιπροσωπευτικό για τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο (π.χ. σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, σίκαλη). Συμπληρώνει ήδη υπάρχοντες CRM για λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (αγγούρι, ERM-BC403), υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι (σόγια, ERM-BC700), αυγά (ERM-BB125), γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα (BCR-187 και BCR-188) και λίπος ζωικής προέλευσης (ERM-BB430)”, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Τα CRM επιτρέπουν στα εργαστήρια να επικυρώνουν τις μεθόδους μέτρησής τους σύμφωνα με μια κατευθυντήρια γραμμή που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτήν την κατευθυντήρια γραμμή, τα προϊόντα διατροφής ομαδοποιούνται ανάλογα με τη σύνθεσή τους σε δέκα κύριες κατηγορίες φυτικής ή ζωικής προέλευσης, αντανακλώντας τις διαφορετικές αναλυτικές προκλήσεις στην επικύρωση μεθόδων και τον ποιοτικό έλεγχο για διαφορετικούς τύπους τροφίμων.

Agrogata

Featured Image