Αναλαμβάνει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πηλίου Α.Ε., μέσω ειδικού προγράμματος 

Στην ευαισθητοποίηση των αγροτών και των άλλων χρηστών-εμπλεκόμενων στη διαδικασία χρήσης φυτοφαρμάκων, για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης διάθεσης συσκευασιών και τη διαχείριση και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν θα συμμετάσχει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πηλίου Α.Ε. μέσω προγράμματος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η χρηματοδότηση της δράσης ανέρχεται σε 150.000 ευρώ.

Featured Image

Τελικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των αγροτών και των άλλων χρηστών-εμπλεκόμενων στη διαδικασία χρήσης φυτοφαρμάκων ώστε να παύσει η ανεξέλεγκτη απόρριψη, ταφή, καύση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων, με τεράστιο όφελος για τους αγρότες, τους καταναλωτές, το αγροτικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.

Οι άλλοι τρεις φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δράσεις είναι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας, με χρηματοδότηση 30.000 ευρώ, η Τριχωνίδα Α.Ε. Αναπτυξιακή με 35.000 ευρώ και η Αναπτυξιακή Τρικάλων με 45.000 ευρώ.

Με την υλοποίηση του σχεδίου ικανοποιείται ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ελληνικής Πολιτείας, η προστασία του περιβάλλοντος και μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον (γενικός στρατηγικός στόχος του εταιρικού συμφώνου για το πλαίσιο ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) καθώς και η ανάγκη για εναρμόνιση του παραγωγικού προτύπου με την περιβαλλοντική προστασία και την δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος.